گروه: اقتصادی
شماره روزنامه:3535
تاریخ :1399/09/06 ساعت 15:12:23
تعداد بازدید: 674
بسته مالياتي جديد براي حمايت از مشاغل آسيب ديده از کرونا
email pdf word plus minus reset color
رئيس سازمان امور مالياتي گفت: با توجه به اعمال محدوديتهاي جديد در برخي شهرها اجراي بسته مالياتي جديد در حمايت از مشاغل به شدت آسيب ديده از کرونا در دستور کار قرار دارد.

عکس اصلی خبر

اميدعلي پارسا، رئيس اين سازمان، گفت: به سبب اوج گيري مجدد شيوع بيماري کوويد 19 و اعمال محدوديتهاي شديد و تعطيل الزامي برخي کسب و کارها در شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و قرمز (بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)، مشاغل و کسبوکارها و فعاليتهاي شديداً آسيبديده از کرونا (بنا به تشخيص کارگروه اقتصادي مقابله با پيامدهاي اقتصادي کرونا) که در شهرهاي مذکور قرار ميگيرند، از حمايتهاي دولت بهرهمند
مي
شوند.وي در خصوص مفاد اين بسته حمايتي عنوان داشت: براساس اين مصوبه، موارد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مهلت زماني اعتراض به اوراق مالياتي که آخرين مهلت آن از تاريخ يکم آذرماه 1399 لغايت يکم بهمن ماه 1399 باشد و احکام اجراي ماده 238 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 29 قانون ارزش افزوده براي مدت مذکور، به مدت يک و نيم ماه تمديد ميشود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين با اشاره به تمديد يکماهه مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال 1399 و سررسيد پرداخت ماليات آن براي کليه موديان مالياتي براساس اين مصوبه، اظهار داشت: بخشودگي جرايم پرداخت نشده بدهي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل ماليات و عوارض تا پايان سال 1399 تمديد
مي
شود.پارسا تصريح کرد: صدور يا تجديد پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان سال 1399 نيز براساس اين مصوبه، نياز به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي نخواهد داشت.وي همچنين عنوان داشت: کليه عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم (وصول ماليات) تا 10 بهمن ماه 1399 براي اشخاص حقيقي متوقف ميشود.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ديگر مصوبات اين بسته حمايتي عنوان داشت: آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد اشخاص حقوقي موضوع ماده 110 قانون مالياتهاي مستقيم که در بازه زماني يکم آذرماه 1399 لغايت يکم بهمن ماه 1399 باشد نيز با توجه به اين مصوبه، تا تاريخ 15 بهمن ماه 1399 تمديد ميشود.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: اقتصادی
شماره روزنامه: 3535
تاریخ :1399/09/06 ساعت 15:12:23
تعداد بازدید: 674
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی