درباره ما

روزنامه ندای هرمزگان در بهمن 1370مجوزخود را با انتشار یک شماره در هفته دریافت کرد و اولین شماره آن در14شهریور1371انتشار یافت .
ندای هرمزگان با روش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خود به جرات می توان گفت یکی از تاثیرگذارترین رسانه مکتوب در ارتقاء سطح فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان هرمزگان به حساب می آید.
ازسویی با فراز و فرودهای طی شده در عمر بیست ساله خود با همه بی توجهی ها هم اکنون با مجوز روزنامه توانسته به عنوان یک نشریه حرفه یی در هرمزگان و کشورشناخته شده باشد.
حضور ندای هرمزگان درجشنواره های مختلف ملی، منطقه یی و استانی گویای این مدعاست و چنانچه مسئولان استانی از بی مهری های خود به نشریات و بخصوص ندای هرمزگان بکاهند به سرعت رشد لازم یک نشریه کاملا حرفه یی را طی کرده و استعدادهای بالقوه خود را به فعل تبدیل خواهند کرد.
ندای هرمزگان از نظرنمودار سازمانی حرفه ای است و از تولید مطالب تا انتشار آنها سلسله مراتب را طی کرده و به مرحله نهایی می رسد. (مدیرمسئول – سردبیر- دبیران – خبرنگاران – صفحه آرا)
بعد از مدیرمسئول، سردبیر نظارت بر اجرای برنامه های تولیدی روزنامه را بر عهده دارد. مطالب هر صفحه توسط خبرنگاران و ستون نویس ها نیز زیر نظر دبیر آماده و با تایید سردبیر به روی صفحه می رود. خبرنگاران نیز با همین چرخه سازمانی فعالیت می کنند.
بخش اداری – مالی روزنامه نیز زیر نظر مدیر داخلی اداره می شود و سازمان آگهی های روزنامه زیر نظراین بخش از روزنامه است.
همچنین نیازمندیهای ندای هرمزگان بصورت روزانه ضمیمه روزنامه منتشر می شود. ندای هرمزگان تاکنون ضمیمه های متعدد توسط سرویس های فرهنگی، ورزشی و... منتشر کرده است.

مدیرمسئول: غلامحسین عطایی دریایی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت
مديرداخلي - اجرايي : هدي عطايي دريايي